• Imprimeix

Geoíndex - Geotècnic de Barcelona (2000)

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona (CD-Rom, 2000)

L'any 2000, l'Institut Cartogràfic de Catalunya i Bosch&Ventayol Geo-serveis van publicar el Mapa geotècnic de Barcelona en CD-Rom, en col·laboració amb la Direcció General d'Actuacions Concertades, d'Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i RSE Aplicaciones Territoriales S.A.

El Mapa geotècnic de Barcelona en CD-ROM (2000) ha estat transformat a coordenades ETRS89 i posa a disposició de l'usuari la columna litològica de 80 sondejos representatius de la geologia del subsol de la ciutat de Barcelona.

El visualitzador facilita la consulta de les 10 capes disponibles i la descàrrega dels sondejos més representatius.

Llegenda del visualitzador Geoíndex del Mapa geotècnic de Barcelona [PDF, 36 kB]

WMS

Aquesta informació també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS