• Imprimeix

Emergències i seguretat

Allaus

Predicció d'allaus i informació nivològica

Informació sísmica

Informació de comunicats sísmics, terratrèmols enregistrats, sismogrames en directe, la Xarxa sísmica i acceleromètrica, reculls d'informació sísmica i mapes. Coneix SISMOCAT (en anglès)

ortoXpres

Mosaic ràpid de fotografies aèries, de màxima immediatesa.

Ortofoto convencional

Mosaic continu de fotografies aèries, d'elevada qualitat i precisió.