• Imprimeix

Geotèrmia

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica

Geotèrmia a Catalunya - ICGC

L'ICGC recopila informació geotèrmica i amplia el coneixement del georecurs a Catalunya.

L’ICGC, al Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya

L'ICGC esdevé soci institucional del Clúster i participa en les activitats del Grup de Treball de Geotèrmia per fomentar l'intercanvi de coneixement.

Base de dades d’Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat)

La BdIGSCat és un recull d’informació sobre els sistemes de bescanvi de calor amb el subsol mitjançant l’ús de bombes de calor geotèrmiques instal·lades o en fase de projecte.

Geoíndex - Geotèrmia superficial

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura a Catalunya.

Geoíndex - Geotèrmia profunda

Avaluació del potencial de l'energia geotèrmica profunda a Catalunya