• Imprimeix

REST

Cartografia vector, operacions geomètriques i transformació de coordenades, mitjançant serveis REST.

Servei REST de transformació de coordenades

Aquest servei permet aplicar diferents canvis de sistema de coordenades i/o referència, dins l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Servei REST d'operacions geomètriques

Els geoserveis de tipus geometria formen part de la interfície de desenvolupament d'aplicacions REST (REST API) que proporciona la tecnologia que utilitza l'ICGC per a la publicació de serveis de dades amb origen vectorial.