• Imprimeix

WMS Ortoimatges

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant WMS o WMTS.

WMS Ortofotos

Es tracta d'un únic WMS que conté totes les ortofotos de l'ICGC organitzades per capes, una per any.

WMS ortoXpres

L'ortoXpres és un servei que conté les ortofotos provisionals de l'ICGC organitzades per capes.

WMS/WMS-Time Ortoimatges Sentinel-2

Conté dades del 2015 en endavant de Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC