• Imprimeix

Heu percebut un terratrèmol?

Dades personals de qui omple la fitxa

Percepció personal

Al moment de la sotregada es trobava

Al moment de la sotregada estava:

Va notar el terratrèmol?:

Va sentir?:

Va notar algun altre moviment?:

Efectes que va observar sobre els objectes

Vibració de vidres de finestres, vaixella, etc.:

Batec de finestres i portes:

Oscil·lació de quadres:

Efectes sobre l'entorn

Fonts:

Variació del nivell d'aigua dels pous:

Efectes sobre les construccions

L'edifici on es trobava és

(Parets de maçoneria en sec o amb fang o edifici amb patologia generalitzada)
(Construccions amb murs de fàbrica de totxo, de blocs de morter, ...)
(Construccions amb estructura metàl·lica o de formigó armat)

Danys lleugers:

Danys moderats:

Danys greus:

Destruccions:

Comentaris:Política de privacitat de dades

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya garanteix que tota la informació referent a les dades personals seran tractades de manera confidencial i en cap moment s'oferiran a tercers. D'acord amb la llei 15/1999 es reconeix el dret de l'usuari a accedir, modificar i/o cancel·lar les seves dades personals de les nostres bases de dades mitjançant un escrit adreçat a l'ICGC.