• Imprimeix

Notícia 231 - L'ICGC participa en el projecte U-Geohaz

20/2/18 7.07

L'ICGC participa juntament amb disset organitzacions de la Unió Europea en el projecte U-Geohaz: Geohazard impact assessment for urban areas que parteix dels resultats del projecte SAFETY.

A partir de l'U-Geohaz s'actualitzaran mapes gairebé en temps real per donar suport als sistemes d'alertes primerenques d'esllavissades, caigudes de blocs i riscos associats a l'activitat volcànica de les zones monitoritzades.

Amb eines compatibles amb la Directiva INSPIRE i amb les recomanacions del marc de SENDAI per a la reducció de desastres, es monitoritzaran les deforma­cions del terreny associades a riscos geològics.

Les autoritats de protecció civil implicades validaran l'aplicabilitat d'aquestes eines en dues zones de test: a les Illes Canàries (Espanya), pel que fa a volcans i caigudes de blocs, i a la Vall d'Aosta (Itàlia), per a esllavissades.

El projecte és financiat per la Unió Europea en el marc dels projectes de recerca per a la prevenció i preparació en l'àmbit de la protecció civil i la contaminació marina. És coordinat pel CTTC i hi participen divuit organit­zacions (centres de recerca, universitats i administracions de països de la Unió Europea).

Les eines i els productes desenvolupats en aquest projecte incrementaran la prevenció dels riscos geològics i, per tant, milloraran la gestió de la seguretat de béns i persones.